190214 Visie op Waterschap

Alle aandacht gaat terecht uit naar de stem voor de Provinciale Staten, want daarmee wordt ook invulling gegeven aan de samenstelling van de Eerste Kamer. De Provincies zijn sinds 1648 (Vrede van Münster- einde 80 jarige oorlog) de pijler onder Nederland, als staat.

Voor Waterbeheer en de oorsprong van de Waterschappen moeten we zelfs terug tot de 11e eeuw. Gegeven het eeuwenlange bestaan is niet verwonderlijk, dat kleinschaligheid troef was, maar onbegrijpelijk dat de relatief geringe organisatieontwikkeling nooit onder de loep wordt genomen. Er zijn op dit moment nog steeds 21 waterschappen aangesloten bij de Koepelorganisatie Unie van Waterschappen, opgericht in 1927.

Er is in bijna 100 jaar toch wel het één en ander veranderd in de problematiek van de primaire aandachtsvelden: Waterkering, Waterbeheer en Zuivering Afvalwater. Nog los van de onbegrijpelijke gebiedsafbakeningen van de Waterschappen naar de burgers (naast AGV nog 2 in Amsterdam en 1 in Amstelveen etc.) is de indeling van de waterschappen ook niet op problematiek afgestemd. Het door medicijnen- en  drugsgebruik vervuilde rioolwater uit Amsterdam vormt niet de basis voor her drinkwater in deze stad. Forum Duurzaam Effectief Waterschap heeft haar programma beknopt samengevat in de naam en heeft geen erfenis uit het verleden.

Specifiek Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
De kernfuncties worden bewaakt en bewerkt door de medewerkers van Waternet, een stichting waarvan het Waterschap AGV en de gemeente Amsterdam de oprichters zijn. Kort door de bocht: de politiek geladen opdrachtgever en de deskundige uitvoerder. Maar hoe groot is de politieke  speelruimte voor AGV? Het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is gericht op de grote dijken, die nauwelijks aanwezig zijn. AGV, is een door het Rijk opgelegd Incassoprogramma. Bij vrijwel alle activiteiten (baggeren in de Vecht als voorbeeld) voeren Provincie en Gemeentes de boventoon. Klimaat adaptief zijn, kan alleen met steun van overheden en partijen in de woningbouw.

Natuurlijk het Waterpeil is van dichtbij, maar staat ver van de invloed, die de burger met zijn stem kan uitoefenen. Zelfs voor leden van het Algemeen Bestuur geldt formeel een controlerende taak, die kansloos is door de partijdiscipline rond het door het Dagelijks Bestuur uitonderhandelde programma-akkoord.   Een schoolvoorbeeld van achterkamertjes politiek.

Wat valt er nu te kiezen?
Iedereen is voor hoge dijken en schoon drink- en oppervlakte water, maar door hobbyisme en overtrokken eigenbelang is geen zittende partij kritisch ingesteld. De bestuurslaag is achterhaald en in de toekomst verdient het aanbeveling, dat de Provincies de taken overneemt. Waardoor korte lijnen en kostenreductie op alle fronten mogelijk is, ook het soms begeerde wachtgeld. Duurzaam handelen binnen de eigen directe invloedsfeer, oog hebben voor de kosten en de noodzaak onderkennen is ons motto.

Forum Duurzaam Effectief Waterschap wil de Zuiveringsinstallaties binnen 5 jaar uitrusten met een medicijnfilter. Dus verantwoordelijkheid nemen voor de direct meetbare veiligheid van de burgers. Ook voorloper willen zijn als Waterschap bij milieueffecten, windmolens en het bestrijden van exoten? Dit hobbyisme alleen doen als de kosten zijn te rechtvaardigen.
Ons motto: Duurzaam als het maar Effectief is.

Schoenmaker blijf bij je leest!
Kiezen binnen het Waterschap is niet het uitbrengen van een routinestem, maar is kiezen voor No Nonsens. 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *